Treuliau Prif Swyddogion

Mae treuliau ein Prif Swyddogion, Uwch Swyddogion ac Uwch Reolwyr wedi eu cyhoeddi fel rhan o'n hymrwymiad i Ryddid Gwybodaeth ac yn ffurfio rhan o'n Cynllun Cyhoeddiadau.

Caiff treuliau teithio sy'n ymwneud â busnes Heddlu Gwent eu had-dalu a chaiff lletygarwch ei gynnig pan fydd yn hwyluso busnes yr Heddlu neu'n fater o gwrteisi a phrotocol.

Treuliau Prif Swyddogion

Uwch Swyddogion

Uwch Reolwyr