Tân Bwriadol - Tredegar

Mae ein swyddogion yn ymchwilio i dân bwriadol yn Nhredegar y rhoddwyd gwybod i'r heddlu amdano tua 8.50pm nos Fercher 25 Hydref. 

Cafodd sbwriel y tu cefn i New Look ar Commercial Street ei roi ar dân, gan achosi difrod i ddrws cefn a chladin yr adeilad. Cafodd gwerth tua £5,000 o stoc ei difrodi oherwydd y mwg a aeth i mewn i'r adeilad.

Os oes gennych unrhyw wybodaeth a allai helpu, ffoniwch ni ar 101 gan ddyfynnu cofnodrif 495 25/10/17 neu Taclo'r Tacle ar 0800 555 111.