Gemwaith, arian parod ac iPad yn cael eu targedu mewn byrgleriaeth yn Sir Fynwy

Llwyddodd lladron i ddwyn gemwaith, arian parod ac iPad yn ystod byrgleriaeth yn Sir Fynwy.

Galwyd yr heddlu i gyfeiriad yn ardal Y Grysmwnt, ger Y Fenni, lle'r oedd yr eitemau wedi cael eu dwyn o garafán a sied.

Ymysg yr eiddo a gymerwyd roedd beic, £130 o arian parod, dwy freichled Pandora, eitemau eraill o emwaith ac iPad.

Credir bod y drosedd wedi digwydd rhywbryd rhwng 11am a 1pm dydd Mawrth, 17eg Ebrill.

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth, cysylltwch â Heddlu Gwent ar 101, gan ddyfynnu rhif cofnod 390  17/04/18, neu ffoniwch Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.