Gwrthdrawiad Traffig Ffordd, Stryd Fawr, Coed-duon

A welsoch chi unrhyw beth? Tua 6.30pm ar ddydd Mercher 14 Mawrth 2018 cawsom adroddiadau am wrthdrawiad traffig ffordd ar gyffordd Stryd Fawr, Coed-duon.

Roedd y gwrthdrawiad rhwng car a beic modur.

Aethpwyd â gyrrwr y beic modur i Ysbyty Brenhinol Gwent gydag anafiadau difrifol ac mae'n dal mewn cyflwr sefydlog nad yw'n bygwth bywyd.

Gofynnir i unrhyw un â gwybodaeth ffonio 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 434 14/03/2018.