Heddlu Gwent yw'r heddlu cyntaf i dreialu 999eye arloesol

Ar ddydd Iau 9 Tachwedd 2017, lansiodd Heddlu Gwent gynllun peilot deufis o hyd ar gyfer datrysiad arloesol, a gynlluniwyd er mwyn rhoi darlun cywir o achos brys sy'n datblygu i weithredwyr Ystafell Reoli'r Heddlu.

Mae 999eye yn ddatrysiad ffôn clyfar sy'n galluogi aelodau o'r cyhoedd sy'n ffonio 999 neu 101 i naill ai ffrydio ffilm fyw neu lanlwytho delweddau o ddigwyddiadau yn ddiogel i'r ystafell reoli.

Bydd cam cyntaf y cynllun peilot yn canolbwyntio ar alwadau brys 999, lle bydd gan weithredwyr Ystafell Reoli'r Heddlu y gallu i ddefnyddio'r adnodd er mwyn casglu gwybodaeth ychwanegol am ddigwyddiad. Bydd yr ail gam yn cynnwys galwadau 999 a 101 a bydd yn dechrau ddiwedd mis Tachwedd.

Dywedodd yr Uwcharolygydd Ian Edwards, Pennaeth Ystafell Reoli Heddlu Gwent: “Mae'n wych bod Heddlu Gwent yn arwain y ffordd wrth dreialu darn o dechnoleg mor arloesol.

“Yn ogystal â thrawsnewid y ffordd y delir â galwadau 999, bydd 999eye hefyd yn darparu tystiolaeth hollbwysig er mwyn ategu ymchwiliadau sy'n mynd rhagddynt, a fydd o fudd mawr i swyddogion, unigolion sy'n ffonio 999 ac aelodau o'r cyhoedd.”

Y ffordd mae'n gweithio

1. Yn ystod galwad 999 neu 101, gyda chaniatâd y galwr, bydd gweithredwr Ystafell Reoli'r Heddlu'n anfon neges destun i ffôn clyfar y galwr sy'n cynnwys dolen ddiogel.

2. Ar ôl clicio arni, caiff ffrwd fyw ei sefydlu sy'n galluogi i ffilm neu ddelweddau gael eu hanfon yn uniongyrchol i'r ystafell reoli.

3. Hefyd cesglir cyfeirnodau GPS gan 999eye er mwyn helpu i ddod o hyd i union leoliad y digwyddiad.

4. Os bydd signal gwan gan y galwr ar ei ffôn clyfar, gellir anfon lluniau dros y ddolen yn hytrach na ffilm.

5. Gellir ond defnyddio'r ddolen ddiogel unwaith ac ni chaiff unrhyw ffilm ei storio ar ffôn symudol y galwr.

Cafodd ei ddatblygu’n wreiddiol gan Wasanaeth Tân Gorllewin Canolbarth Lloegr a Capita ar gyfer digwyddiadau sy'n ymwneud â thân, ac mae'r cynllun peilot deufis o hyd gan Heddlu Gwent yn golygu mai Gwent yw'r heddlu cyntaf i'w ddefnyddio yn y DU.

Dywedodd Chris Jones, Prif Swyddog Gweithredol, PageOne, Capita: “Mae hwn yn ddatrysiad blaengar sydd eisoes wedi bod o fudd i wasanaethau golau glas a'r cyhoedd. Rydym yn falch iawn bod Heddlu Gwent wedi penderfynu manteisio ar y dechnoleg hon ac rydym yn edrych ymlaen at weld canlyniadau'r cynllun peilot.