Ceisiadau Nawr Ar Gau

Diolch am gymryd yr amser i ymweld â'n gwefan a dangos diddordeb mewn dod yn Gwnstabl Gwirfoddol gyda Heddlu Gwent.

Yn anffodus, nid ydym yn recriwtio Cwnstabliaid Gwirfoddol yn Heddlu Gwent ar hyn o bryd ac mae'r broses ymgeisio ar gau hefyd.

Er nad ydym yn recriwtio Cwnstabliaid Gwirfoddol ar hyn o bryd, efallai y gallwch weithio gyda ni mewn rôl wahanol? Edrychwch ar ein Swyddi Gwag i ddarganfod mwy.

Cadwch lygad ar yr adran hon i gael gwybodaeth am bryd y byddwn yn recriwtio. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter am y newyddion diweddaraf am recriwtio a gweithgarwch yr Heddlu yn eich ardal chi.