Swyddi gwag

Rydym yn chwilio am bobl dalentog a brwdfrydig i ymuno â Heddlu Gwent...

Yma gallwch ddod o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod am ein cyfleoedd gyrfa presennol yn Heddlu Gwent, y rolau gwahanol rydym yn eu cynnig, eich cymhwysedd a sut i wneud cais am swydd gyda ni.

Noder: rydym yn ymwybodol weithiau y gall ein e-byst fynd yn awtomatig i ffolderi sbwriel neu sbam. Sicrhewch eich bod yn ein hychwanegu fel cyswllt y gellir ymddiried ynddo.

Dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol mai dim ond ar ôl y cyfweliad y caiff adborth ei ddarparu.

Gall ceisiadau gael eu cyflwyno yn y Gymraeg, a ni fydd yn trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg

Swyddogion yr Heddlu

Staff yr Heddlu

We are looking for a new team member to report forensic identifications to JSIU customers, to ensure forensic identifications are legally obtained before dissemination to customers, to research and collate all forensic outcomes, compile Streamlined Forensic Reporting Documents (SFR), coordinate the examination of forensic exhibits and ensure detected crimes are credited to the JSIU.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

Lleoliad Bridgend
Cyflog£17,943- £19,122
Oriau37 awr yr wythnos
Dydd Cau28/03/7 am 12 hanner dydd


Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

 • Parcio am ddim
 • Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)
 • Pecyn lles effeithiol
 • Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu
 • Cynllun talebau gofal plant
 • Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd
 • Prawf llygaid â chymhorthdal
 • Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

Rydym yn chwilio am aelod newydd o’r tîm i ymuno â'n Ystafell Gyfathrebu’r Heddlu darparu gwasanaeth yn y man cyswllt cyntaf yn ymwneud â chofnodi troseddau a digwyddiadau.

Am fwy o wybodaeth am y rôl : https://www.gwent.police.uk/cy/newyddion/newyddion-diweddaraf/

Neu cysylltwch â Joanne Glastonbury Watkins (Mentor o safon) ar 01633 838111 neu Joanne.Glastonbury-Watkins@gwent.pnn.police.uk

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

 

LleoliadPencadlys Heddlu
Cyflog

£17,943 - £24,030

 

Yn ddechrau ar £17943 gyda 20% ychwanegol ar gyfer gweithio shifftiau 24/7, felly £21,531 (ynghyd â tua £2562 arall mewn gwelliannau y penwythnos).

Unwaith yr ydych yn cyrraedd lefel foddhaol o gymhwysedd, byddwch wedi cyrraedd  gradd 5 ar o leiaf £26,398 sy'n cynnwys eich lwfans sifft 20% (ynghyd â tua £3141 arall mewn gwelliannau y penwythnos).

 

Oriau

37 awr yr wythnos

system sifft yn 6 ar 4 oddi ar y system, fel canllaw yw;  ddwy sifft Dydd (0700-1700), ddwy sifft prynhawn/gyda'r nos (1300-2100 neu 1700-0100) a dwy noson neu sifftiau nos (1700-0300 neu 2100-0700)

 

Dydd Cau

04/04/2018 am 12 hanner dydd

 Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

 

Rydym yn chwilio am Cynorthwy-ydd Cyflwyniadau a Chymorth i darparu cefnogaeth glerigol a chyllidebol o ansawdd uchel a chyfrinachol llawn i'r Swyddog Clerigol a'r Goruchwyliwr Perfformiad a Rheoli Achos er mwyn gwneud y defnydd gorau posibl o Wyddoniaeth Fforensig gan Heddlu De Cymru a Gwent

 

Lawrlwytho proffil y rôl

Lawrlwytho y canllawiau

Lawrlwytho Rhan A o'r ffurflen gais

Lawrlwytho Rhan B o'r ffurflen gais

LleoliadBridgend
Cyflog£17943- £19122
Oriau30 awr yr wythnos  
Dydd cau31/01/2017 12yp hanner dydd. 


Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

 • Parcio am ddim
 • Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)
 • Pecyn lles effeithiol
 • Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu
 • Cynllun talebau gofal plant
 • Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd
 • Prawf llygaid â chymhorthdal
 • Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

 

Rydym yn chwilio am aelod o dîm newydd Cynorthwyo'r SM i ddatblygu a chynnal proses weinyddol a dadansoddol effeithiol a chymorth busnes i'r Ardal, gan alluogi tystiolaeth gadarn i'r Bwrdd Torri'r Beic, yr Uwch Dîm Rheoli a'r ardal plismona ehangach ac asiantaethau partnerfileadmin/Documents/Join_Us/Police_Staff/Custody_detention_Officer/Custody_Detention_Officer_June_14_doc_WELSH.pdf

Lawrwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau

Lawrlwytho Rhan A o'r ffurflen gais

Lawrlwytho Rhan B o'r ffurflen gais

Mae dim ond angen i chi lenwi y cyraeddiadau, adrannau profiad a gwybodaeth yn eich ffurflen gais.

LleoliadMamhilad
Cyflog£17,943- £19,122
Oriau22.5 awr yr wythnos
Dydd cau 03/01/2018 am 12yp hanner dydd


Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

 • Parcio am ddim
 • Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)
 • Pecyn lles effeithiol
 • Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu
 • Cynllun talebau gofal plant
 • Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd
 • Prawf llygaid â chymhorthdal
 • Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

 

Rydym yn chwilio am Hyfforddwr TGCh i gynllunio, datblygu a chyflwyno hyfforddiant gwybodaeth, cyfathrebu a thechnoleg i sicrhau trosglwyddo sgiliau a chymwyseddau i gwrdd â gofynion y gwasanaeth

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

 

LleoliadVantage Point, Cwmbran
Cyflog£27,519 - £29,307
Oriau37 awr yr wythnos
Dyddiad Cau28/03/2017 am 12 hanner dydd

 Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

 

 

Cadetiaid yr Heddlu